top of page

Vänligen notera att endast fakturor kan skickas till postboxadressen. Den kan inte användas för varuleverans, annonsering eller dylikt. 

 

När fakturor skickas med e-post ska en e-post innehålla endast en faktura och dess bilagor sammanfogade i en PDF-fil. 

 

Vi önskar ändå att också ni skulle gå över till e-fakturering. Vår e-faktureringsadress och förmedlarkoden hittar ni i tabellen nedan.

Österbottens Migrationscenter
FO-nummer 3323612-4

Företagets fakturerings adresser 

 

Per e-faktura:

003733236124 

E-fakturaförmedlare 003708599126 (OpenText)

 

Per E-post:

fennoa.508930@erin.posti.com 

 

Per brev:

Österbottens Migrationscenter Ab 

PL 64786 

01051 LASKUT

Vid frågor om fakturering, kan ni kontakta oss: off@migra.fi

bottom of page