top of page

Lediga jobb

Lediga jobb att söka hos oss

Ifall inga lediga platser finns att sökas just nu kan du lämna in en fritt formulerad

ansökan till oss på jobba@migra.fi

Hälsovårdare / Sjukskötare
Oravais

Österbottens Migrationscenter

Ansökningsperiod upphör: 30.6.2023 15.00

Arbetsbeskrivning

Vi söker en hälsovårdare / sjukskötare till Österbottens Migrationscenter placering Oravais flyktingförläggning.

Det är tillsvidare anställning på heltid och du jobbar dagtid, vardagar 8-16

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet). Prövotiden är sex månader. Arbetstiden är 38,25 h/vecka.

Vår uppgiften är att i enlighet med nationell lagstiftning och internationella överenskommelser kostnadseffektivt och med god kvalitet ordna den basservice som behövs för asylsökande och klienter som får tillfälligt skydd. Du jobbar också med minderåriga ensamkommande asylsökande.

I basservicen ingår tillfällig inkvartering, nödvändiga socialvårdstjänster samt hälso- och sjukvårdstjänster, tryggande av rättstjänster, undervisning i språk, socialarbete och familjeservice, ordnande av frivillig återresa, tillgodoseende av de grundläggande behoven hos asylsökande och personer som får tillfälligt skydd samt smidighet i asylprocessen.

Behörighetsvillkoret är hälsovårdarexamen. Vi beaktar även sökande med sjukskötarexamen.

Språkkunskaper, branscherfarenhet och kulturkompetens räknas som meriter.

 

Vi förväntar oss att Du har:

-intresse att utveckla dig själv inom ett utmanande arbetsområde

-förmåga till flexibilitet

-allmän lämplighet

-samarbetsförmåga

-arbetserfarenhet

-positiv livssyn

- B-körkort

Vi erbjuder ett intressant arbete och en arbetsgemenskap där du också har en arbetspartner som hälsovårdare.

 

Arbetsspråket

  • svenska

  • finska

  • engelska

 

Yrken

  • sjukskötare, hälsovårdare

 

Kompetenser

  • följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  • hantera akuta vårdsituationer

  • använda olika kommunikationskanaler

  • interagera med patienter

  • bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

Mer information

Arbetstid: Heltidsarbete

Hur arbetet fortsätter: Gäller tills vidare

Arbetet börjar: Så snabbt som möjligt

Lönegrund: Fast lön, enligt SH-avtalet

Arbetstid: Dagtid, vardagar

Adress Masugnsvägen 98 66800 Oravais

 

Kontaktuppgifter för rekrytering

Mats Hägglund, mats.hagglund@migra.fi

+358500668894

bottom of page