top of page
lugnt hav

Välkommen till Österbottens Migrationscenter

lugnt hav

Österbottens Migrationscenter är statsfinansierat av Migrationsverket och NTM-centralen. Österbottens Migrationscenter bedriver verksamhet i Oravais, Vasa och Jakobstad.

Verksamheten består av mottagande av flyktingar, asylsökande och personer med tillfälligt skydd. Inom verksamheten ingår även mottagande av för ensamkommande flyktingbarn.

Österbottens Migrationscenter ägs av Vörå kommun och Välfärdsområdet

bottom of page